Promis - Drak naděje

17. 11. 2010 | † 03. 12. 2011 | kód autora: L0j
 
Zkouška odvahy

  

   Když byl Promis připraven, počala zkouška odvahy. Musel projít jeskyní "Posledního vydechnutí" kde se údajně skrývala Kniha draků a podle ní se dostat ke "Skále duší", kde musel vzít velmi vzácný, bílí diamant.
    Promis vyslechl úkol od starého moudrého draka  Wisdoma a plně odhodlán stát se dračím vůdcem, vyrazil na dlouhou výpravu do hor. Letěl celé hodiny než našel strmá skaliska ledových hor. Začal kroužit okolo jedné z vysokých hor, zdála se mu vhodná pro přistání, a pomalu usedal na zasněženou skalní stěnu. Zavěsil se na skalní římse a po skále nejistě sešplhával dolů. Nemohl sletět, protože vchod do jeskyně byl sevřen mezi skalami. Když se dostal až ke vchodu a vztoupil do jeskyně,
objevil Knihu draků. Kniha draků nebyla čitelná nikým kromě draka, nebyla to obyčejná kniha tištěná na papír, kůž nebo papirus, ale byl to velký kámen ve tvaru koule, ze kterého šlehaly modrozelené plameny, které chrlili na svého čtenáře svůj obsah. Promis začal čís knihu. V knize se skrývala celá dračí historie, však Promis chtěl slyšet jediné, kde se skrývá Skála duší. Nakonec kniha prozradila i to. Skála duší byla na druhé straně hory na kterou přistál. Rychle vylezl ven a snažil se prodrat na druhou stranu hory. Však cestu mu zastoupil Stín. Stíny byli nemrtvé duše, které vysávali duši z živích bytostí. Promis to však věděl, protože četl knidu Draků, avšak věděl taky že Stíny jsou zlí duchové z podsvětí a žádá hrubá síla jim neublíží jediné co stíny ničí a sužuje je čisté světlo. Stín najednou řekl "ÁÁ čerstvé maso a drak, taková čistá duše. Huuaa" a vrhl se za Promisem. Proto se Promis snažil utéct a vyhnt Stín z úžiny. Když vyletěli Stín něco zamumlal, zablesklo se od něj a obloha nad nimy zčernala, mraky se na ní shlukly a slunce jakoby stratilo svou moc. Však promis nestrácel svou naději aletěl dál. Jak stará báseň o dracích praví, "Když drak dobrý jest tak místo stínu světlo vrhá, když zlí tak tráva pod stínem jeho usychá." a promis byl ten dobrý drak, jak se dalo říct. Vzpoměl si na věžtbu a najednou začal zářit. Stín jej zasáhl svím bleskem a Promis spadl na Skálu duší, stačil však Stín zasáhnout svím paprskem světla a stín zasyčel a vypařil se. Promis bezvládně ležel a a ni se nehnul. Drak Wisdom však měl vidění a snažil se mu pomoct, nesměl za ním aby neporušil pravidla zkoušky a tak se snažil svolat dobré duchy a Promisovi vdechnout novou sílu. Promis tak ležel ještě dlouhé dny, nakonec ho Wisdom drobudil a dal mu novou sílu, zjevil se mu a pravil " Vstaň ty to dokážeš Promisi, jdi a vem ten kámen, už jsi blízko." Promis neváhal, zvednul se a začal hledat kámen. Nakonec našel kámen nedaleko od svého dopadu, kámen jasně svítil. Všechny kameny na Skále duší měli jinou barvu a tiše šeptali. Promis projistotu pouze vzal ten kámen do tlami, rozhlédl se a rychle letěl k Wisdomovi. Svištěl větrem, letěl nad mraky ladně se vznášející. Wisdom už ho zdálky pozoroval jak se vynořil na horyzontu. Když promis přistál, Wisdom po něm chtěl ten kámen, vřele ho přivítal a zavedl do sluje. "Promisi" pravil Wisdom "v tomhle kameni se skrývá duše a moc tvé matky." Odkryl Promisovi velkou hrudní šupinu a kámen pod ni vložil. Promis nabyl nových mišlenek a vědomostí, v očích mu zablikala jakási jiskra a na chvíli se celí rozzářil. "Tímhle si složil zkoušku dvahy Promisi" Pravil Wisdom a řekl mu aby si šel odpočinout na další zkoušku.
 

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.